ทั้งหมดที่ Edith Cowan University (ECU) ออสเตรเลีย

null

12545

25

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

Bachelor of Arts (Acting)

เข้าชม39ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$31,000.00 (644,676 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Arts Management)

เข้าชม39ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$30,400.00 (632,198 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Dance)

เข้าชม37ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$31,000.00 (644,676 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Music Theatre)

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$31,000.00 (644,676 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Psychology and Addiction Studies)

เข้าชม49ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$32,700.00 (680,029 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Psychology and Counselling)

เข้าชม29ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$32,300.00 (671,711 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (Psychology) - Family and Child Support Major

เข้าชม31ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$32,300.00 (671,711 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (Psychology) - Professional Youth Work Major

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$32,300.00 (671,711 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (Psychology, Criminology and Justice)

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$31,950.00 (664,432 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (South West) - Literature and Writing Major

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$29,500.00 (613,482 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (South West) - Management Major

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$29,500.00 (613,482 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (South West) - Visual Art Major

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$29,500.00 (613,482 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ECU เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปีที่ดีที่สุดอันดับที่ 150 ของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ปี 2018 โดย Times Higher Education

  • วิทยาเขต 3 แห่งในเขต South West ของประเทศออสเตรเลีย
  • การเรียนที่รวมการทำงานที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
  • เป็นที่ยอมรับในออสเตรเลียในด้านคุณภาพการสอนอย่างต่อเนื่อง
  • มีทุนการศึกษามากมายเพื่อช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติ