มี 29 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอทีระดับจากEdith Cowan University (ECU)

null

5306

11

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

Bachelor of Aviation - Computer Science Major

เข้าชม182ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$30,900.00 (฿ 668,565) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Computer Science - Cyber Security Major

เข้าชม29ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$32,650.00 (฿ 706,428) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Computer Science - Software Engineering Major

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$32,650.00 (฿ 706,428) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Counter Terrorism Security and Intelligence (Cyber Security Major)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$34,900.00 (฿ 755,110) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Engineering (Computer Systems) Honours

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$30,200.00 (฿ 653,419) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Engineering (Computer Systems) Honours/Bachelor of Computer Science

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$30,950.00 (฿ 669,647) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Information Technology

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$32,650.00 (฿ 706,428) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science (Biomedical Science) - Data Science Major

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$33,200.00 (฿ 718,328) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science (Cyber Security)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$32,650.00 (฿ 706,428) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science Major in Data Science

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$33,650.00 (฿ 728,065) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Technology (Electronic and Computer Systems)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$30,250.00 (฿ 654,501) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate of Cyber Security

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$17,050.00 (฿ 368,901) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ECU เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปีที่ดีที่สุดอันดับที่ 150 ของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ปี 2018 โดย Times Higher Education

  • วิทยาเขต 3 แห่งในเขต South West ของประเทศออสเตรเลีย
  • การเรียนที่รวมการทำงานที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
  • เป็นที่ยอมรับในออสเตรเลียในด้านคุณภาพการสอนอย่างต่อเนื่อง
  • มีทุนการศึกษามากมายเพื่อช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติ