มี 16 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบระดับจากEdith Cowan University (ECU)

14241

58

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

Bachelor of Arts (Acting)

เข้าชม38ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 25 กุมภาพันธ์ 2019

A$31,000.00 (692,419 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Arts Management)

เข้าชม39ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 25 กุมภาพันธ์ 2019

A$30,400.00 (679,017 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Dance)

เข้าชม35ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 25 กุมภาพันธ์ 2019

A$31,000.00 (692,419 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Music Theatre)

เข้าชม15ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 25 กุมภาพันธ์ 2019

A$31,000.00 (692,419 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (South West) - Visual Art

เข้าชม16ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 25 กุมภาพันธ์ 2019, 29 กรกฎาคม 2019

A$29,500.00 (658,915 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Design

เข้าชม22ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 25 กุมภาพันธ์ 2019, 29 กรกฎาคม 2019

A$29,550.00 (660,032 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Education (Secondary) - Drama Education Major

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 25 กุมภาพันธ์ 2019, 29 กรกฎาคม 2019

A$28,900.00 (645,513 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Education (Secondary) - Visual Arts Education Major

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 25 กุมภาพันธ์ 2019, 29 กรกฎาคม 2019

A$28,900.00 (645,513 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Music

เข้าชม14ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 25 กุมภาพันธ์ 2019

A$31,000.00 (692,419 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Performing Arts

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 25 กุมภาพันธ์ 2019

A$30,600.00 (683,485 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Sustainability (Humanities and Arts Major)

เข้าชม5ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 25 กุมภาพันธ์ 2019, 29 กรกฎาคม 2019

A$31,550.00 (704,704 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma of Music

เข้าชม8ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 25 กุมภาพันธ์ 2019, 29 กรกฎาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ECU เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปีที่ดีที่สุดอันดับที่ 150 ของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ปี 2018 โดย Times Higher Education

  • วิทยาเขต 3 แห่งในเขต South West ของประเทศออสเตรเลีย
  • การเรียนที่รวมการทำงานที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
  • เป็นที่ยอมรับในออสเตรเลียในด้านคุณภาพการสอนอย่างต่อเนื่อง
  • มีทุนการศึกษามากมายเพื่อช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติ