มี 14 หลักสูตรสังคมวิทยาระดับจากEdith Cowan University (ECU)

australia

5328

11

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

Bachelor of Counter Terrorism Security and Intelligence (Criminology Major)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$34,900.00 (741,660 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Criminology and Justice - Corrections Major

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$31,700.00 (673,657 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Criminology and Justice - Family and Child Support Major

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$31,700.00 (673,657 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Criminology and Justice - Policing Major

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$31,700.00 (673,657 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Criminology and Justice - Professional Youth Work Major

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$31,700.00 (673,657 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Criminology and Justice - Security Management Major

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$31,700.00 (673,657 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science Major in Addiction Studies

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$33,650.00 (715,096 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Social Science Major in Children and Family Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$31,750.00 (674,719 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

PhD - Doctor of Philosophy (Integrated): Criminology

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$34,300.00 (728,909 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Criminology and Justice - Addiction Studies Major

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$31,700.00 (673,657 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Health Science - Addiction Studies Major

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$32,850.00 (698,095 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Sustainability Major in Developing Sustainable Communities

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$33,150.00 (704,471 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ECU เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปีที่ดีที่สุดอันดับที่ 150 ของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ปี 2018 โดย Times Higher Education

  • วิทยาเขต 3 แห่งในเขต South West ของประเทศออสเตรเลีย
  • การเรียนที่รวมการทำงานที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
  • เป็นที่ยอมรับในออสเตรเลียในด้านคุณภาพการสอนอย่างต่อเนื่อง
  • มีทุนการศึกษามากมายเพื่อช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติ