มี 7 หลักสูตรเกษตรกรรมและสัตวแพทย์ศาสตร์ระดับจากFlinders University

null

2139

11

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

Bachelor of Science (Animal Behaviour)

เข้าชม22ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$34,500.00 (712,108 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Honours) (Animal Behaviour)

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$34,500.00 (712,108 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Honours) (Marine Biology and Aquaculture)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$34,500.00 (712,108 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Marine Biology and Aquaculture)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$34,500.00 (712,108 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Science (Aquaculture)

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$18,250.00 (376,695 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Science (Aquaculture)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$36,500.00 (753,389 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (Aquaculture)

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 104 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$36,500.00 (753,389 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

Flinders เป็นสมาชิกของกลุ่ม Innovative Research Universities Australia และมีผลงานวิจัยถึง 90% ที่ได้คะแนนระดับโลกหรือสูงกว่า

  • ตั้งอยู่ในเมือง Adelaide ประเทศออสเตรเลีย
  • นักศึกษานานาชาติมากกว่า 4,800 คนจากมากกว่า 90 ประเทศ
  • นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการเรียนภาคปฏิบัติ
  • บริการสำหรับนักศึกษานานาชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในออสเตรเลีย