มี 90 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากFlinders University

null

2135

11

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

Bachelor of Arts (Psychology)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$29,000.00 (598,583 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts Enhanced Program for High Achievers (Psychology)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$29,000.00 (598,583 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Behavioural Science (Psychology)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$31,800.00 (656,377 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Clinical Sciences, Doctor of Medicine

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

A$40,000.00 (825,632 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Disability and Developmental Education

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$37,500.00 (774,030 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Education (Secondary) / Bachelor of Health Sciences

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$29,000.00 (598,583 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Health Sciences

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$37,500.00 (774,030 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Health Sciences / Master of Occupational Therapy

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$37,500.00 (774,030 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Health Sciences / Master of Physiotherapy

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$37,500.00 (774,030 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Human Nutrition

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$36,000.00 (743,069 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Information Technology (Digital Health Systems) (Honours)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$33,500.00 (691,467 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Medical Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$36,300.00 (749,261 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

Flinders เป็นสมาชิกของกลุ่ม Innovative Research Universities Australia และมีผลงานวิจัยถึง 90% ที่ได้คะแนนระดับโลกหรือสูงกว่า

  • ตั้งอยู่ในเมือง Adelaide ประเทศออสเตรเลีย
  • นักศึกษานานาชาติมากกว่า 4,800 คนจากมากกว่า 90 ประเทศ
  • นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการเรียนภาคปฏิบัติ
  • บริการสำหรับนักศึกษานานาชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในออสเตรเลีย