มี 12 หลักสูตรธุรกิจศึกษาระดับจากFlinders University

australia

2504

5

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

Bachelor of Business (Advanced Leadership)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 1 มีนาคม 2021

A$31,500.00 (631,881 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business (Human Resource Management)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 1 มีนาคม 2021

A$31,500.00 (631,881 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business (International Business)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 1 มีนาคม 2021

A$31,500.00 (631,881 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business (Management)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 1 มีนาคม 2021

A$31,500.00 (631,881 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business (Marketing)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 1 มีนาคม 2021

A$31,500.00 (631,881 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business (Supply Chain Management)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 1 มีนาคม 2021

A$31,500.00 (631,881 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Business Administration

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 1 มีนาคม 2021

A$19,500.00 (391,164 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Business Administration

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 1 มีนาคม 2021

A$39,000.00 (782,328 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Business (International Business)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 1 มีนาคม 2021

A$36,000.00 (722,149 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Business Administration (Finance)

เข้าชม4ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 1 มีนาคม 2021

A$36,000.00 (722,149 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Business Administration (Health)

เข้าชม4ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 1 มีนาคม 2021

A$36,000.00 (722,149 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Commerce

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 1 มีนาคม 2021

A$31,500.00 (631,881 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Flinders อยู่ในอันดับที่ 1 ของรัฐ South Australia ในด้านคุณภาพการสอน, การมีส่วนร่วมด้านการเรียนและบริการช่วยเหลือนักศึกษา

  • ระดับท็อป 300 - การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกปี 2020 โดย THE
  • มีนักศึกษานานาชาติมากกว่า 5,000 คน
  • ตั้งอยู่ในเมือง Adelaide หนึ่งในเมืองที่น่าอยู่อาศัยที่สุดในโล
  • มีหลักสูตรมากกว่า 300 หลักสูตรให้เลือกเรียน