มี 4 หลักสูตรการประกอบวิชาชีพกฏหมายระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากFlinders University

australia

2182

13

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

Bachelor of Laws and Legal Practice

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$33,500.00 (701,805 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Laws and Legal Practice (Graduate entry)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 182 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$32,000.00 (670,381 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Laws and Legal Practice (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$33,500.00 (701,805 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Laws and Legal Practice (Honours) (Graduate Entry)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$32,000.00 (670,381 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

Flinders เป็นสมาชิกของกลุ่ม Innovative Research Universities Australia และมีผลงานวิจัยถึง 90% ที่ได้คะแนนระดับโลกหรือสูงกว่า

  • ตั้งอยู่ในเมือง Adelaide ประเทศออสเตรเลีย
  • นักศึกษานานาชาติมากกว่า 4,800 คนจากมากกว่า 90 ประเทศ
  • นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการเรียนภาคปฏิบัติ
  • บริการสำหรับนักศึกษานานาชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในออสเตรเลีย