มี 13 หลักสูตรสาธารณสุขระดับจากFlinders University

australia

2525

11

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

Bachelor of Disability and Developmental Education

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 1 มีนาคม 2021

A$37,500.00 (796,913 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (Environmental Health)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 1 มีนาคม 2021

A$29,900.00 (635,405 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (Medicine / Public Health)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 1 มีนาคม 2021

A$31,800.00 (675,782 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Public Health

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

A$31,800.00 (675,782 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in Clinical Education

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 1 มีนาคม 2021

A$18,000.00 (382,518 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Education (Wellbeing and Positive Mental Health)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 18

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 1 มีนาคม 2021

A$15,500.00 (329,391 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Health Promotion

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

A$18,000.00 (382,518 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Public Health

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 1 มีนาคม 2021

A$18,000.00 (382,518 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma in Environmental Health Practice

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 1 มีนาคม 2021

A$33,000.00 (701,283 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Environmental Health

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 1 มีนาคม 2021

A$34,500.00 (733,160 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Public Health

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 1 มีนาคม 2021

A$36,000.00 (765,036 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Science (Environmental Health) (Research)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 1 มีนาคม 2021

A$29,900.00 (635,405 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Flinders อยู่ในอันดับที่ 1 ของรัฐ South Australia ในด้านคุณภาพการสอน, การมีส่วนร่วมด้านการเรียนและบริการช่วยเหลือนักศึกษา

  • ระดับท็อป 300 - การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกปี 2020 โดย THE
  • มีนักศึกษานานาชาติมากกว่า 5,000 คน
  • ตั้งอยู่ในเมือง Adelaide หนึ่งในเมืองที่น่าอยู่อาศัยที่สุดในโล
  • มีหลักสูตรมากกว่า 300 หลักสูตรให้เลือกเรียน