มี 10 หลักสูตรการเมืองระดับจากFlinders University

australia

2351

13

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

Bachelor of Arts (Politics)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021

A$30,500.00 (฿ 707,124) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts Enhanced Program for High Achievers (Politics)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

A$30,800.00 (฿ 714,080) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of International Relations and Political Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021

A$30,500.00 (฿ 707,124) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in International Development

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021

A$17,100.00 (฿ 396,453) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in International Development

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021

A$34,200.00 (฿ 792,906) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Public Policy and Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021

A$33,000.00 (฿ 765,085) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts (International Development)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021

A$34,000.00 (฿ 788,270) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of International Development

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021

A$34,200.00 (฿ 792,906) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Public Administration (Policy)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021

A$33,000.00 (฿ 765,085) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Public Policy and Management

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021

A$33,000.00 (฿ 765,085) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Flinders อยู่ในอันดับที่ 1 ของรัฐ South Australia ในด้านคุณภาพการสอน, การมีส่วนร่วมด้านการเรียนและบริการช่วยเหลือนักศึกษา

  • ระดับท็อป 300 - การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกปี 2020 โดย THE
  • มีนักศึกษานานาชาติมากกว่า 5,000 คน
  • ตั้งอยู่ในเมือง Adelaide หนึ่งในเมืองที่น่าอยู่อาศัยที่สุดในโล
  • มีหลักสูตรมากกว่า 300 หลักสูตรให้เลือกเรียน