ทั้งหมดที่ Griffith University ออสเตรเลีย

null

5697

53

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Acting

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 8 มีนาคม 2021

A$31,000.00 (฿ 670,728) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Advanced Business (Honours)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 มีนาคม 2021

A$28,500.00 (฿ 616,637) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Animation

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 8 มีนาคม 2021

A$29,500.00 (฿ 638,274) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Animation (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 8 มีนาคม 2021

A$29,500.00 (฿ 638,274) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (1023)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 YEARS FULL-TIME; 6 YEARS PART-TIME

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020, 30 พฤศจิกายน 2020

วันปิดรับสมัคร

16 August 2020, 15 November 2020

A$20,040.00 (฿ 433,593) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (Honours)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 8 มีนาคม 2021

A$28,500.00 (฿ 616,637) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Art History and Theory

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 8 มีนาคม 2021

A$28,500.00 (฿ 616,637) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Australian Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 8 มีนาคม 2021

A$28,500.00 (฿ 616,637) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Criminal Justice

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 8 มีนาคม 2021

A$28,500.00 (฿ 616,637) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Drama

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 8 มีนาคม 2021

A$28,500.00 (฿ 616,637) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Gender Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 8 มีนาคม 2021

A$28,500.00 (฿ 616,637) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in History

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 8 มีนาคม 2021

A$28,500.00 (฿ 616,637) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Griffith เพียบพร้อมไปด้วยทรัพยากรด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัย

  • อยู่ในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในกลุ่ม 2 เปอร์เซ็นต์แรก
  • หลายสาขาวิชาได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม Top 50
  • งานวิจัยระดับโลกครอบคลุม 50 สาขาวิชา
  • ศิษย์เก่าของ Griffith กว่า 200,000 คนกระจายใน 130 ประเทศ