เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Griffith University

australia

5828

43

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Acting

เข้าชม22ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2022

A$32,000.00 (฿ 782,192) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Advanced Business (Honours)

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 8 พฤศจิกายน 2021

A$29,500.00 (฿ 721,083) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Animation

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2022

A$30,500.00 (฿ 745,527) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Animation (Honours)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2022

A$30,500.00 (฿ 745,527) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Architectural Design

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

A$34,000.00 (฿ 831,079) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (1023)

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ November 2021

A$29,500.00 (฿ 721,083) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (Honours)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

A$29,500.00 (฿ 721,083) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in Art History and Theory

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 8 พฤศจิกายน 2021

A$29,500.00 (฿ 721,083) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in Australian Studies

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 8 พฤศจิกายน 2021

A$29,500.00 (฿ 721,083) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in Communication and Journalism

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 8 พฤศจิกายน 2021

A$29,500.00 (฿ 721,083) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in Creative Writing

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 8 พฤศจิกายน 2021

A$29,500.00 (฿ 721,083) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in Criminal Justice

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 8 พฤศจิกายน 2021

A$29,500.00 (฿ 721,083) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Griffith University

มหาวิทยาลัย Griffith เพียบพร้อมไปด้วยทรัพยากรด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัย

  • อยู่ในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในกลุ่ม 2 เปอร์เซ็นต์แรก
  • หลายสาขาวิชาได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม Top 50
  • งานวิจัยระดับโลกครอบคลุม 50 สาขาวิชา
  • ศิษย์เก่าของ Griffith กว่า 200,000 คนกระจายใน 130 ประเทศ