มี 73 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับจากGriffith University

null

5094

60

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Biomedical Science

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 6 กรกฎาคม 2020

A$33,000.00 (690,575 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Biomedical Science (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 6 กรกฎาคม 2020

A$32,500.00 (680,111 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Biomolecular Science (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 YEARS FULL-TIME; 4 YEARS FULL-TIME EQUIVALENT

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 6 กรกฎาคม 2020

A$33,000.00 (690,575 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business in Sport Management

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 6 กรกฎาคม 2020, 26 ตุลาคม 2020

A$28,500.00 (596,405 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business/Bachelor of Data Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 6 กรกฎาคม 2020, 26 ตุลาคม 2020

A$31,000.00 (648,722 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Commerce in Behavioural Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 6 กรกฎาคม 2020, 26 ตุลาคม 2020

A$28,500.00 (596,405 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Communication and Journalism/Bachelor of Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$31,000.00 (648,722 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Education in Primary Education - Health and Physical Education

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS FULL-TIME EQUIVALENT OFFERED OVER 3.5 YEARS

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 6 กรกฎาคม 2020

A$29,500.00 (617,332 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Honours) in Environmental Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 6 กรกฎาคม 2020

A$35,500.00 (742,891 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Honours)/Bachelor of Environmental Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 6 กรกฎาคม 2020

A$34,000.00 (711,501 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Environmental Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 6 กรกฎาคม 2020, 26 ตุลาคม 2020

A$32,500.00 (680,111 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Environmental Science/Bachelor of Business

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 6 กรกฎาคม 2020, 26 ตุลาคม 2020

A$30,500.00 (638,258 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Griffith ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวด้านประสบการณ์ศึกษาจาก Good Universities Guide

  • อยู่ในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในกลุ่ม 2 เปอร์เซ็นต์แรก
  • หลายสาขาวิชาได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม Top 300
  • งานวิจัยระดับโลกครอบคลุม 50 สาขาวิชา
  • ศิษย์เก่าของ Griffith กว่า 200,000 คนกระจายใน 130 ประเทศ