มี 21 หลักสูตรท่องเที่ยวและการบริการระดับจากGriffith University

null

5434

61

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Aviation

เข้าชม94ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 YEARS FULL-TIME EQUIVALENT OFFERED OVER 2 YEARS

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 6 กรกฎาคม 2020

A$32,500.00 (681,151 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Aviation Management

เข้าชม47ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS FULL-TIME EQUIVALENT OFFERED OVER 2 YEARS OR 1.5 YEARS FULL-TIME (PROFESSIONAL ENTRY)

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 6 กรกฎาคม 2020

A$32,500.00 (681,151 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Aviation/Bachelor of Information Technology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 5

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$32,000.00 (670,672 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business in Sport Management

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 6 กรกฎาคม 2020, 26 ตุลาคม 2020

A$28,500.00 (597,317 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business in Tourism Management

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 6 กรกฎาคม 2020, 26 ตุลาคม 2020

A$28,500.00 (597,317 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Honours)/Bachelor of Aviation

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 YEARS FULL-TIME EQUIVALENT OFFERED OVER 4 YEARS

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$34,000.00 (712,589 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of International Tourism and Hotel Management in Hospitality Management

เข้าชม46ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 6 กรกฎาคม 2020, 26 ตุลาคม 2020

A$28,500.00 (597,317 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of International Tourism and Hotel Management in Tourism Management

เข้าชม152ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 6 กรกฎาคม 2020, 26 ตุลาคม 2020

A$28,500.00 (597,317 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of International Tourism and Hotel Management/Bachelor of Business

เข้าชม44ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 6 กรกฎาคม 2020, 26 ตุลาคม 2020

A$28,500.00 (597,317 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Sport Development/Bachelor of Business

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 6 กรกฎาคม 2020

A$30,500.00 (639,234 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Airport Management

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 6 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2021

A$14,500.00 (303,898 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Aviation Management

เข้าชม107ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 6 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2021

A$14,500.00 (303,898 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Griffith ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวด้านประสบการณ์ศึกษาจาก Good Universities Guide

  • อยู่ในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในกลุ่ม 2 เปอร์เซ็นต์แรก
  • หลายสาขาวิชาได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม Top 300
  • งานวิจัยระดับโลกครอบคลุม 50 สาขาวิชา
  • ศิษย์เก่าของ Griffith กว่า 200,000 คนกระจายใน 130 ประเทศ