มี 15 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไประดับจากGriffith University

australia

5499

59

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Business in Behavioural Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020, 26 ตุลาคม 2020

A$28,500.00 (543,532 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business/Bachelor of Data Science

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020, 26 ตุลาคม 2020

A$31,000.00 (591,210 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Commerce in Behavioural Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020, 26 ตุลาคม 2020

A$28,500.00 (543,532 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Communication and Journalism/Bachelor of Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2021

A$31,000.00 (591,210 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020

A$33,000.00 (629,353 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science/Bachelor of Arts

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020

A$31,000.00 (591,210 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science/Bachelor of Data Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2021

A$33,000.00 (629,353 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science/Bachelor of Information Technology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020, 26 ตุลาคม 2020

A$32,000.00 (610,282 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Urban and Environmental Planning/Bachelor of Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020

A$32,000.00 (610,282 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma of Research Studies in Science

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2021

A$36,000.00 (686,567 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts Research

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020

A$29,500.00 (562,603 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Catchment Science

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2021

A$28,000.00 (533,996 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Griffith ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวด้านประสบการณ์ศึกษาจาก Good Universities Guide

  • อยู่ในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในกลุ่ม 2 เปอร์เซ็นต์แรก
  • หลายสาขาวิชาได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม Top 300
  • งานวิจัยระดับโลกครอบคลุม 50 สาขาวิชา
  • ศิษย์เก่าของ Griffith กว่า 200,000 คนกระจายใน 130 ประเทศ