มี 7 หลักสูตรการตลาดระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากGriffith University

australia

5588

56

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Graduate Certificate in Marketing

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Business in Marketing

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020, 26 ตุลาคม 2020

A$31,500.00 (672,749 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pre-master
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Marketing

เข้าชม22ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 TO 1.5 YEARS

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020

A$31,500.00 (672,749 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pre-master
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Marketing/Master of International Business

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020

A$31,500.00 (672,749 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pre-master
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Marketing/Master of International Tourism and Hospitality Management

เข้าชม34ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020

A$31,500.00 (672,749 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pre-master
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD - Doctor of Philosophy (Department of Marketing (PHDMKT))

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 2 TO 4 YEARS FULL-TIME

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ December 2020

A$32,000.00 (683,427 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Philosophy (MPhil) in Department of Marketing (MPHILMKT)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 TO 2 YEARS

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ December 2020

A$32,000.00 (683,427 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pre-master
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Griffith ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวด้านประสบการณ์ศึกษาจาก Good Universities Guide

  • อยู่ในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในกลุ่ม 2 เปอร์เซ็นต์แรก
  • หลายสาขาวิชาได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม Top 300
  • งานวิจัยระดับโลกครอบคลุม 50 สาขาวิชา
  • ศิษย์เก่าของ Griffith กว่า 200,000 คนกระจายใน 130 ประเทศ