มี 8 หลักสูตรการปกครอง / รัฐสภาศึกษาระดับจากGriffith University

australia

5599

57

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Business/Bachelor of Government and International Relations

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020, 26 ตุลาคม 2020

A$28,000.00 (597,999 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Government and International Relations

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020

A$27,000.00 (576,642 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Government and International Relations (Honours)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2021

A$27,000.00 (576,642 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Government and International Relations/Bachelor of Asian Studies

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020

A$27,000.00 (576,642 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of International Business/Bachelor of Government and International Relations

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020, 26 ตุลาคม 2020

A$28,000.00 (597,999 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Laws (Honours)/Bachelor of Government and International Relations

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5.5 ปี

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020

A$28,500.00 (608,677 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Philosophy (MPhil) in School of Government and International Relations (MPHILGIR)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 TO 2 YEARS

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ December 2020

A$32,000.00 (683,427 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD - Doctor of Philosophy (School of Government and International Relations (PHDGIR))

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 2 TO 4 YEARS FULL-TIME

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ December 2020

A$32,000.00 (683,427 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Griffith ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวด้านประสบการณ์ศึกษาจาก Good Universities Guide

  • อยู่ในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในกลุ่ม 2 เปอร์เซ็นต์แรก
  • หลายสาขาวิชาได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม Top 300
  • งานวิจัยระดับโลกครอบคลุม 50 สาขาวิชา
  • ศิษย์เก่าของ Griffith กว่า 200,000 คนกระจายใน 130 ประเทศ