มี 6 หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมระดับจากGriffith University

australia

5835

40

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Engineering (Honours) in Environmental Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 มีนาคม 2021, 19 กรกฎาคม 2021

A$37,000.00 (฿ 856,387) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma of Engineering Science in Environmental Engineering

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 8 มีนาคม 2021, 19 กรกฎาคม 2021

A$37,500.00 (฿ 867,960) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Environmental Engineering

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 8 มีนาคม 2021, 19 กรกฎาคม 2021

A$37,500.00 (฿ 867,960) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Environmental Engineering and Pollution Control

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 8 มีนาคม 2021, 19 กรกฎาคม 2021

A$37,500.00 (฿ 867,960) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Professional Engineering in Environmental Engineering

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 มีนาคม 2021, 19 กรกฎาคม 2021

A$37,500.00 (฿ 867,960) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Philosophy (MPhil) in School of Engineering and Built Environment (MPHILENG)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021, 27 เมษายน 2021, 12 กรกฎาคม 2021, 11 ตุลาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ December 2021

A$35,000.00 (฿ 810,096) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Griffith เพียบพร้อมไปด้วยทรัพยากรด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัย

  • อยู่ในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในกลุ่ม 2 เปอร์เซ็นต์แรก
  • หลายสาขาวิชาได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม Top 50
  • งานวิจัยระดับโลกครอบคลุม 50 สาขาวิชา
  • ศิษย์เก่าของ Griffith กว่า 200,000 คนกระจายใน 130 ประเทศ