มี 12 หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส์ระดับจากGriffith University

australia

5754

53

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Engineering (Honours) in Electrical and Electronic Engineering

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 มีนาคม 2021

A$35,500.00 (754,411 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Engineering (Honours) in Electronic and Energy Engineering

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 มีนาคม 2021

A$35,500.00 (754,411 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Engineering (Honours) in Electronic and UAV Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 มีนาคม 2021

A$35,500.00 (754,411 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Engineering (Honours) in Electronic Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 มีนาคม 2021

A$35,500.00 (754,411 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Engineering (Honours) in Mechatronics

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 มีนาคม 2021

A$35,500.00 (754,411 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma of Engineering Science in Electronic Engineering

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 8 มีนาคม 2021

A$36,000.00 (765,036 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Electronic and Computer Engineering

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 TO 1.5 YEARS

เริ่มเรียน - 8 มีนาคม 2021

A$36,000.00 (765,036 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Electronic and Computer Engineering / Master of Electronic and Sport Engineering

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 มีนาคม 2021

A$36,000.00 (765,036 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Electronic and Computer Engineering/Master of Electronic and Energy Engineering

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 มีนาคม 2021

A$36,000.00 (765,036 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Electronic and Energy Engineering

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 TO 1.5 YEARS

เริ่มเรียน - 8 มีนาคม 2021

A$36,000.00 (765,036 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Electronic and Sport Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 TO 2 YEARS

เริ่มเรียน - 8 มีนาคม 2021

A$36,000.00 (765,036 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Professional Engineering in Electronic Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 มีนาคม 2021

A$36,000.00 (765,036 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Griffith เพียบพร้อมไปด้วยทรัพยากรด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัย

  • อยู่ในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในกลุ่ม 2 เปอร์เซ็นต์แรก
  • หลายสาขาวิชาได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม Top 50
  • งานวิจัยระดับโลกครอบคลุม 50 สาขาวิชา
  • ศิษย์เก่าของ Griffith กว่า 200,000 คนกระจายใน 130 ประเทศ