มี 7 หลักสูตรการบัญชีระดับจากJames Cook University

australia

2033

21

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Business Majoring in Accounting

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

A$30,400.00 (609,815 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business Majoring in Financial Advising

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

A$30,400.00 (609,815 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate of Accounting

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - OVER 3 TRIMESTERS

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

A$15,600.00 (312,931 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma of Accounting

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

A$32,720.00 (656,353 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Professional Accounting

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

A$32,720.00 (656,353 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Professional Accounting - MBA - Master of Business Administration

เข้าชม4ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

A$32,720.00 (656,353 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Professional Accounting - MBA - Master of Business Administration

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

A$32,720.00 (656,353 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย James Cook เป็นหนึ่งใน 30 มหาวิทยาลัยสมัยใหม่โดย Times Higher Education World University Rankings 50 under 50 ในปี 2018

  • อยู่ในอันดับสูงสุด 2% แรกของมหาวิทยาลัยทั่วโลก
  • ได้รับการจัดอันเป็น “ระดับโลกหรือดีกว่า” ใน 38สาขาด้านการวิจัย
  • JCU ได้ทำการลงทุนเพื่ออนาคตถึง 1.9 พันล้าน AUD
  • เป็นอันดับสามด้านความพึงพอใจของผู้ว่าจ้างในออสเตรเลีย