มี 5 หลักสูตรการพยาบาลระดับจากJames Cook University

australia

2208

15

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Nursing Science (Pre-Registration)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS; PLEASE NOTE STUDENTS WILL COMPLETE THE COURSE IN 3.5 YEARS WHEN STARTING MID-YEAR.

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021, 26 กรกฎาคม 2021

A$32,280.00 (฿ 732,023) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate of Health Professional Education

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021, 26 กรกฎาคม 2021

A$16,140.00 (฿ 366,012) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma of Nursing Online

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, ตุลาคม 2020, มกราคม 2021, มีนาคม 2021, พฤษภาคม 2021, กรกฎาคม 2021

A$32,280.00 (฿ 732,023) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Nursing Online

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, ตุลาคม 2020, มกราคม 2021, มีนาคม 2021, พฤษภาคม 2021, กรกฎาคม 2021

A$32,270.00 (฿ 731,796) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Online Graduate Certificate of Nursing

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 8

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, ตุลาคม 2020, มกราคม 2021, มีนาคม 2021, พฤษภาคม 2021, กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย (JCU) เป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ระดับท็อป 30 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ที่ดีที่สุดของโลกโดย Times Higher Education ประจำปี 2020

  • มหาวิทยาลัยระดับท็อป 300 ของโลก
  • ได้คะแนน “ระดับโลกหรือสูงกว่า” ใน 38 สาขาการวิจัย
  • อันดับ 1 ในความร่วมมือระดับโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • ได้คะแนน 5 ดาวด้านการจ้างงานเต็มเวลาและบริการช่วยเหลือนักศึกษา