มี 9 หลักสูตรเกษตรกรรมและสัตวแพทย์ศาสตร์ระดับจากLa Trobe University

australia

19677

95

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

Bachelor of Agricultural Sciences

เข้าชม35ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$39,000.00 (799,286 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Animal and Veterinary Biosciences

เข้าชม102ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$36,200.00 (741,901 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business (Agribusiness)

เข้าชม58ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020, 2 พฤศจิกายน 2020

A$33,800.00 (692,714 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Commerce / Bachelor of Agricultural Sciences

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$39,000.00 (799,286 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Commerce / Bachelor of Agricultural Sciences

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$39,000.00 (799,286 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Veterinary Nursing

เข้าชม51ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$35,000.00 (717,308 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Agricultural Science (By Research)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 29 มิถุนายน 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$39,000.00 (799,286 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Agriculture (By Research)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 29 มิถุนายน 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$38,200.00 (782,890 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Agriculture (By Research)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 29 มิถุนายน 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$38,200.00 (782,890 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

การวิจัยของมหาวิทยาลัย La Trobe อยู่ในระดับท็อป 1.4% ของโลกและมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพระดับโลก

  • สภาพแวดล้อมเพื่อการสอนวิชาชีพและความสัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรม
  • ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคลในทุกๆด้านสำหรับนักศึกษานานาชาติ
  • ทีมงาน Career Ready จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการทำงาน
  • Melbourne เป็นเมืองนักศึกษาที่ดีที่สุดอันดับ 5 ในปี 2017