มี 83 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไประดับจากLa Trobe University

australia

9924

63

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

Bachelor of Arts/Bachelor of Health Sciences

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$36,000.00 (฿ 778,910) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts/Bachelor of Health Sciences

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$36,000.00 (฿ 778,910) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts/Bachelor of Health Sciences

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$36,000.00 (฿ 778,910) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts/Bachelor of Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4.5 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$36,800.00 (฿ 796,220) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts/Bachelor of Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4.5 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$36,800.00 (฿ 796,220) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Commerce/Bachelor of Health Sciences

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$35,800.00 (฿ 774,583) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Commerce/Bachelor of Health Sciences

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$35,800.00 (฿ 774,583) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Commerce/Bachelor of Health Sciences

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$35,800.00 (฿ 774,583) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Commerce/Bachelor of Psychological Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$39,600.00 (฿ 856,801) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Commerce/Bachelor of Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$36,400.00 (฿ 787,565) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Commerce/Bachelor of Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$36,400.00 (฿ 787,565) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Commerce/Bachelor of Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$36,400.00 (฿ 787,565) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

หลักสูตรของคณะวิชามีความเชื่อมโยงกับความก้าวหน้าใหม่ๆและออกแบบเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

  • สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการวิจัยอันมีชื่อเสียงระดับโลก
  • นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม
  • มีโอกาสการฝึกงานภาคปฏิบัติในอุตสาหกรรม
  • เปิดสอนหลักสูตรทั่วไปและเฉพาะทางในหลากหลายสาขาวิชา