มี 9 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับจากLa Trobe University

australia

19605

96

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

Bachelor of Arts in Environmental Humanities

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$29,800.00 (617,846 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Wildlife and Conservation Biology)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$36,200.00 (750,538 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Wildlife and Conservation Biology)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$36,200.00 (750,538 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Environmental Geoscience

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$36,400.00 (754,685 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Environmental Geoscience

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$36,400.00 (754,685 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Urban, Rural and Environmental Planning

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$29,800.00 (617,846 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Outdoor Education and Environment (By Research)

เข้าชม114ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 29 มิถุนายน 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$34,000.00 (704,925 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Environmental Geoscience (By Research)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 29 มิถุนายน 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$38,200.00 (792,004 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Environmental Geoscience (By Research)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 29 มิถุนายน 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$38,200.00 (792,004 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

หลักสูตรของคณะวิชามีความเชื่อมโยงกับความก้าวหน้าใหม่ๆและออกแบบเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

  • สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการวิจัยอันมีชื่อเสียงระดับโลก
  • นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม
  • มีโอกาสการฝึกงานภาคปฏิบัติในอุตสาหกรรม
  • เปิดสอนหลักสูตรทั่วไปและเฉพาะทางในหลากหลายสาขาวิชา