มี 9 หลักสูตรระบบรักษาความปลอดภัยอินเตอร์เน็ตระดับจากLa Trobe University

australia

18898

90

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

Bachelor of Cybersecurity

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$34,400.00 (710,044 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Cybersecurity / Bachelor of Commerce

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$35,600.00 (734,812 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Cybersecurity / Bachelor of Criminology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$36,000.00 (743,069 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Cybersecurity/Bachelor of Psychological Science

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$34,400.00 (710,044 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Cybersecurity/Bachelor of Psychological Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$34,400.00 (710,044 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Cybersecurity/Bachelor of Psychological Science

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$34,400.00 (710,044 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Cybersecurity (Business Operations)

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$35,600.00 (734,812 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Cybersecurity (Computer Science)

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$35,600.00 (734,812 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Cybersecurity (Law)

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$35,600.00 (734,812 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ที่ La Trobe นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรมและเริ่มต้นสร้างเครือข่ายมือแบบอาชีพ ในระหว่างการศึกษาด้านไอที, ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และวิศวกรรม

  • พื้นที่การสอนที่พร้อมใช้งานและมีชีวิตชีวา และศูนย์การวิจัย
  • 6 เดือนกับประสบการณ์ด้านวิศวกรรมในโลกแห่งความจริง
  • เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมอย่างเข้มแข็งและเชี่ยวชาญในการวิจัย
  • หลักสูตรต่างๆมีการพัฒนาโดยการปรึกษาใกล้ชิดกับผู้นำในอุตสาหกรรม