มี 73 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากLa Trobe University

australia

12014

78

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

Bachelor of Accounting

เข้าชม60ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 2 พฤศจิกายน 2020

A$32,200.00 (672,024 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Creative and Professional Writing

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$29,800.00 (621,935 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Gender, Sexuality and Diversity

เข้าชม54ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$29,800.00 (621,935 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business

เข้าชม274ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 7 กันยายน 2020, 2 พฤศจิกายน 2020

A$33,800.00 (705,416 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business (Accounting and Finance)

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 7 กันยายน 2020, 2 พฤศจิกายน 2020

A$32,200.00 (672,024 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business (Accounting and Finance)

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 7 กันยายน 2020, 2 พฤศจิกายน 2020

A$32,200.00 (672,024 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business (Accounting)

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 7 กันยายน 2020, 2 พฤศจิกายน 2020

A$32,200.00 (672,024 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business (Accounting)

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 7 กันยายน 2020, 2 พฤศจิกายน 2020

A$32,200.00 (672,024 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business (Agribusiness)

เข้าชม57ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 2 พฤศจิกายน 2020

A$33,800.00 (705,416 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business (Event Management)

เข้าชม51ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 7 กันยายน 2020, 2 พฤศจิกายน 2020

A$33,000.00 (688,720 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business (Event Management/Marketing)

เข้าชม84ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 7 กันยายน 2020, 2 พฤศจิกายน 2020

A$33,000.00 (688,720 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business (Human Resource Management)

เข้าชม33ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 7 กันยายน 2020, 2 พฤศจิกายน 2020

A$33,800.00 (705,416 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

La Trobe อยู่ในระดับท็อป 400 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS และ THE รวมถึงในการจัดอันดับของ Academic Ranking of World Universities

  • ท็อป 300 ในสาขาเศรษฐศาสตร์จากการจัดอันดับโดย QS
  • มีความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นและระดับโลกมากมาย
  • หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและวิชาชีพมากมาย
  • บริการช่วยเหลืออันดีเยี่ยมโดยทีมงานด้านอาชีพของมหาวิทยาลัย