มี 69 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากLa Trobe University

australia

20026

99

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

Bachelor of Accounting

เข้าชม205ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤศจิกายน 2019, 2 มีนาคม 2020

A$31,600.00 (663,625 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Creative and Professional Writing

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$28,800.00 (604,823 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Gender, Sexuality and Diversity Studies

เข้าชม47ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$28,800.00 (604,823 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business

เข้าชม231ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$31,600.00 (663,625 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business (Accounting and Finance)

เข้าชม29ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$31,600.00 (663,625 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business (Accounting and Finance)

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤศจิกายน 2019, 2 มีนาคม 2020

A$31,600.00 (663,625 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business (Accounting)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤศจิกายน 2019, 2 มีนาคม 2020

A$31,000.00 (651,025 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business (Accounting)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤศจิกายน 2019, 2 มีนาคม 2020

A$31,000.00 (651,025 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business (Agribusiness)

เข้าชม50ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤศจิกายน 2019, 2 มีนาคม 2020

A$33,200.00 (697,227 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business (Event Management)

เข้าชม44ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤศจิกายน 2019, 2 มีนาคม 2020

A$31,400.00 (659,425 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business (Event Management/Marketing)

เข้าชม61ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤศจิกายน 2019, 2 มีนาคม 2020

A$31,400.00 (659,425 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business (Human Resource Management)

เข้าชม27ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤศจิกายน 2019, 2 มีนาคม 2020

A$31,600.00 (663,625 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

La Trobe อยู่ในระดับท็อป 3 ของรัฐ Victoria ด้านการวิจัยในสาขาการบัญชี, การสอบบัญชีและภาระรับผิดชอบ, การธนาคาร, การเงินและการลงทุนและการท่องเที่ยว*

  • ระดับท็อป 150 ด้านการบัญชีและการเงินจากการจัดอันดับโดย QS
  • ผสมผสานการเรียนแบบต่อหน้าและทางออนไลน์ (การเรียนแบบผสม)
  • คณาจารย์และหลักสูตรอันเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ
  • มีโอกาสทำงานในอุตสาหกรรมในฐานะส่วนหนึ่งของหลักสูตร