มี 12 หลักสูตรการบัญชีระดับจากLa Trobe University

australia

22191

100

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

Bachelor of Accounting

เข้าชม277ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019, 2 มีนาคม 2020

A$31,600.00 (679,078 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business (Accounting and Finance)

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019, 2 มีนาคม 2020

A$31,600.00 (679,078 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business (Accounting and Finance)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019, 2 มีนาคม 2020

A$31,600.00 (679,078 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business (Accounting)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019, 2 มีนาคม 2020

A$31,000.00 (666,184 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business (Accounting)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019, 2 มีนาคม 2020

A$31,000.00 (666,184 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Finance

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019, 2 มีนาคม 2020

A$33,400.00 (717,759 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Accounting and Financial Management

เข้าชม94ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019, 2 มีนาคม 2020

A$36,000.00 (773,633 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Financial Analysis/Master of Professional Accounting

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 YEARS OR 2.5 YEARS IF YOU'VE COMPLETED STUDY IN A RELATED DISCIPLINE

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019, 2 มีนาคม 2020

A$36,200.00 (777,931 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Professional Accounting

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019, 2 มีนาคม 2020

A$36,600.00 (786,527 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Professional Accounting (Business Analytics)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019, 2 มีนาคม 2020

A$36,600.00 (786,527 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Professional Accounting (CPA Australia Extension)

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019, 2 มีนาคม 2020

A$36,600.00 (786,527 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Professional Accounting (Information Systems Management)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019, 2 มีนาคม 2020

A$36,600.00 (786,527 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

La Trobe อยู่ในระดับท็อป 3 ของรัฐ Victoria ด้านการวิจัยในสาขาการบัญชี, การสอบบัญชีและภาระรับผิดชอบ, การธนาคาร, การเงินและการลงทุนและการท่องเที่ยว*

  • ระดับท็อป 150 ด้านการบัญชีและการเงินจากการจัดอันดับโดย QS
  • ผสมผสานการเรียนแบบต่อหน้าและทางออนไลน์ (การเรียนแบบผสม)
  • คณาจารย์และหลักสูตรอันเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ
  • มีโอกาสทำงานในอุตสาหกรรมในฐานะส่วนหนึ่งของหลักสูตร