มี 17 หลักสูตรการบัญชีระดับจากLa Trobe University

21607

116

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

Bachelor of Accounting

เข้าชม283ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 4 มีนาคม 2019, 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019

A$30,000.00 (689,121 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business (Accounting and Finance)

เข้าชม16ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 4 มีนาคม 2019, 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019

A$31,600.00 (725,874 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business (Accounting and Finance)

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 4 มีนาคม 2019, 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019

A$31,600.00 (725,874 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business (Accounting)

เข้าชม7ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 4 มีนาคม 2019, 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019

A$31,600.00 (725,874 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business (Accounting)

เข้าชม3ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 4 มีนาคม 2019, 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019

A$31,600.00 (725,874 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Finance

เข้าชม3ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 4 มีนาคม 2019, 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019

A$33,400.00 (767,221 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Accounting and Financial Management

เข้าชม71ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 มีนาคม 2019, 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019

A$36,000.00 (826,945 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in Accounting and Finance (By Research)

เข้าชม8ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 มีนาคม 2019, 1 กรกฎาคม 2019, 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019

A$32,200.00 (739,657 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Business in Accounting and Finance (Research)

เข้าชม8ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 มีนาคม 2019, 1 กรกฎาคม 2019, 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019

A$36,000.00 (826,945 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Commerce in Accounting and Finance (Research)

เข้าชม5ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 มีนาคม 2019, 1 กรกฎาคม 2019, 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019

A$35,800.00 (822,351 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Economics in Accounting and Finance (Research)

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 มีนาคม 2019, 1 กรกฎาคม 2019, 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019

A$35,800.00 (822,351 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Financial Analysis/Master of Professional Accounting

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 3 YEARS OR 2.5 YEARS IF YOU'VE COMPLETED STUDY IN A RELATED DISCIPLINE

เริ่มเรียน - 4 มีนาคม 2019, 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019

A$36,200.00 (831,539 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

La Trobe อยู่ในระดับท็อป 3 ของรัฐ Victoria ด้านการวิจัยในสาขาการบัญชี, การสอบบัญชีและภาระรับผิดชอบ, การธนาคาร, การเงินและการลงทุนและการท่องเที่ยว*

  • ระดับท็อป 150 ด้านการบัญชีและการเงินจากการจัดอันดับโดย QS
  • ผสมผสานการเรียนแบบต่อหน้าและทางออนไลน์ (การเรียนแบบผสม)
  • คณาจารย์และหลักสูตรอันเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ
  • มีโอกาสทำงานในอุตสาหกรรมในฐานะส่วนหนึ่งของหลักสูตร