มี 41 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอทีระดับจากLa Trobe University

australia

19677

95

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

Bachelor of Business Information Systems

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$34,200.00 (700,912 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Commerce / Bachelor of Computer Science

เข้าชม91ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$34,800.00 (713,209 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Commerce / Bachelor of Computer Science

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$34,800.00 (713,209 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Computer Science

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020, 2 พฤศจิกายน 2020

A$36,200.00 (741,901 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Cybersecurity

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020, 2 พฤศจิกายน 2020

A$36,200.00 (741,901 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Cybersecurity / Bachelor of Commerce

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$35,600.00 (729,604 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Cybersecurity / Bachelor of Criminology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$36,000.00 (737,802 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Cybersecurity / Bachelor of Psychological Science

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$36,600.00 (750,099 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Cybersecurity / Bachelor of Psychological Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$36,600.00 (750,099 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Cybersecurity / Bachelor of Psychological Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$36,600.00 (750,099 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Health Sciences (Medical Classification) / Bachelor of Health Information Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$38,200.00 (782,890 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Health Sciences (Medical Classification) / Bachelor of Health Information Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$38,200.00 (782,890 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ที่ La Trobe นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรมและเริ่มต้นสร้างเครือข่ายมือแบบอาชีพ ในระหว่างการศึกษาด้านไอที, ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และวิศวกรรม

  • พื้นที่การสอนที่พร้อมใช้งานและมีชีวิตชีวา และศูนย์การวิจัย
  • 6 เดือนกับประสบการณ์ด้านวิศวกรรมในโลกแห่งความจริง
  • เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมอย่างเข้มแข็งและเชี่ยวชาญในการวิจัย
  • หลักสูตรต่างๆมีการพัฒนาโดยการปรึกษาใกล้ชิดกับผู้นำในอุตสาหกรรม