มี 14 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบระดับจากLa Trobe University

21966

126

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

Bachelor of Arts in Creative and Professional Writing

เข้าชม7ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 4 มีนาคม 2019, 29 กรกฎาคม 2019

A$28,800.00 (698,023 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts/Bachelor of Science

เข้าชม5ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4.5 ปี

เริ่มเรียน - 4 มีนาคม 2019, 29 กรกฎาคม 2019

A$35,800.00 (867,681 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts/Bachelor of Science

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4.5 ปี

เริ่มเรียน - 4 มีนาคม 2019, 29 กรกฎาคม 2019

A$35,800.00 (867,681 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Creative Arts

เข้าชม10ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 4 มีนาคม 2019, 29 กรกฎาคม 2019

A$30,600.00 (741,649 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Arts

เข้าชม23ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 4 มีนาคม 2019, 29 กรกฎาคม 2019

A$28,800.00 (698,023 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts (Law and Management) (By Research)

เข้าชม8ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 มีนาคม 2019, 1 กรกฎาคม 2019, 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019

A$34,800.00 (843,444 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in Arts (By Research)

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 มีนาคม 2019, 1 กรกฎาคม 2019, 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019

A$34,800.00 (843,444 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in Creative Arts and English (By Research)

เข้าชม50ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 มีนาคม 2019, 1 กรกฎาคม 2019, 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019

A$34,800.00 (843,444 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in International Relations and Development (By Research)

เข้าชม10ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 มีนาคม 2019, 1 กรกฎาคม 2019, 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019

A$34,800.00 (843,444 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in Marketing and Management (By Research)

เข้าชม27ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 มีนาคม 2019, 1 กรกฎาคม 2019, 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019

A$32,200.00 (780,428 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Education in Career Development (Research)

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 มีนาคม 2019, 1 กรกฎาคม 2019, 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019

A$31,800.00 (770,733 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Arts (By Research)

เข้าชม5ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 4 มีนาคม 2019, 1 กรกฎาคม 2019, 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019

A$37,400.00 (906,460 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

หลักสูตรปริญญาของมหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์ในการทำงานจริงให้นักศึกษาผ่านโครงการฝึกงานและทดลองทำงาน

  • นักเรียนที่ La Trobe จะมีโอกาสได้ศึกษาในต่างประเทศ
  • มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรปริญญาเฉพาะทางมากมาย
  • รายวิชาต่างๆ ออกแบบมาเพื่อท้าทายแนวคิดของนักศึกษา
  • นักเรียนจะได้ปรับรายวิชาที่ตนสนใจให้ตรงกับเป้าหมายอาชีพ