มี 4 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบระดับจากLa Trobe University

22788

108

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

Bachelor of Arts in Creative and Professional Writing

เข้าชม12ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019

A$28,800.00 (656,873 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts/Bachelor of Science

เข้าชม5ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4.5 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019

A$35,800.00 (816,530 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts/Bachelor of Science

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4.5 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019

A$35,800.00 (816,530 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Creative Arts

เข้าชม16ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019

A$30,600.00 (697,928 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

หลักสูตรปริญญาของมหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์ในการทำงานจริงให้นักศึกษาผ่านโครงการฝึกงานและทดลองทำงาน

  • นักเรียนที่ La Trobe จะมีโอกาสได้ศึกษาในต่างประเทศ
  • มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรปริญญาเฉพาะทางมากมาย
  • รายวิชาต่างๆ ออกแบบมาเพื่อท้าทายแนวคิดของนักศึกษา
  • นักเรียนจะได้ปรับรายวิชาที่ตนสนใจให้ตรงกับเป้าหมายอาชีพ