มี 19 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากLa Trobe University

22163

111

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

Bachelor of Civil Engineering (Honours)

เข้าชม50ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 4 มีนาคม 2019, 29 กรกฎาคม 2019

A$34,000.00 (759,053 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering Honours (Industrial)

เข้าชม127ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 4 มีนาคม 2019, 29 กรกฎาคม 2019

A$35,000.00 (781,379 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Nanotechnology

เข้าชม13ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019

A$35,800.00 (799,239 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Nanotechnology

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019

A$35,800.00 (799,239 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Electronic Engineering

เข้าชม19ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 4 มีนาคม 2019, 29 กรกฎาคม 2019

A$36,800.00 (821,564 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Electronic Engineering

เข้าชม20ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 มีนาคม 2019, 29 กรกฎาคม 2019

A$36,800.00 (821,564 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering (Civil)

เข้าชม59ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 มีนาคม 2019, 29 กรกฎาคม 2019

A$35,600.00 (794,774 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering (Electronics)

เข้าชม5ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019

A$35,600.00 (794,774 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering (Manufacturing)

เข้าชม13ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 มีนาคม 2019, 29 กรกฎาคม 2019

A$35,600.00 (794,774 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering - Engineering (By Research)

เข้าชม90ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 มีนาคม 2019, 1 กรกฎาคม 2019, 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019

A$37,600.00 (839,424 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering in Medical and Psychological Sciences (By Research)

เข้าชม38ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 มีนาคม 2019, 1 กรกฎาคม 2019, 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019

A$37,600.00 (839,424 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering in Technology Management (By Research)

เข้าชม23ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 มีนาคม 2019, 1 กรกฎาคม 2019, 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019

A$37,600.00 (839,424 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ที่ La Trobe นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรมและเริ่มต้นสร้างเครือข่ายมือแบบอาชีพ ในระหว่างการศึกษาด้านไอที, ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และวิศวกรรม

  • พื้นที่การสอนที่พร้อมใช้งานและมีชีวิตชีวา และศูนย์การวิจัย
  • 6 เดือนกับประสบการณ์ด้านวิศวกรรมในโลกแห่งความจริง
  • เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมอย่างเข้มแข็งและเชี่ยวชาญในการวิจัย
  • หลักสูตรต่างๆมีการพัฒนาโดยการปรึกษาใกล้ชิดกับผู้นำในอุตสาหกรรม