มี 14 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากLa Trobe University

22788

108

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

Bachelor of Civil Engineering (Honours)

เข้าชม69ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019

A$34,000.00 (775,475 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering Honours (Industrial)

เข้าชม184ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019

A$35,000.00 (798,284 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Nanotechnology

เข้าชม21ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019

A$35,800.00 (816,530 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Nanotechnology

เข้าชม6ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019

A$35,800.00 (816,530 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Electronic Engineering

เข้าชม29ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019

A$37,000.00 (843,900 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Electronic Engineering

เข้าชม25ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019

A$36,800.00 (839,338 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering (By Research)

เข้าชม117ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กรกฎาคม 2019, 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019

A$37,600.00 (857,585 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering (Civil)

เข้าชม78ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019

A$35,600.00 (811,968 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering (Manufacturing)

เข้าชม20ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019

A$35,600.00 (811,968 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering Management

เข้าชม44ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019

A$36,600.00 (834,776 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Nanotechnology

เข้าชม7ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019

A$36,600.00 (834,776 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Technology Management (By Research)

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กรกฎาคม 2019, 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019

A$37,600.00 (857,585 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ที่ La Trobe นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรมและเริ่มต้นสร้างเครือข่ายมือแบบอาชีพ ในระหว่างการศึกษาด้านไอที, ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และวิศวกรรม

  • พื้นที่การสอนที่พร้อมใช้งานและมีชีวิตชีวา และศูนย์การวิจัย
  • 6 เดือนกับประสบการณ์ด้านวิศวกรรมในโลกแห่งความจริง
  • เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมอย่างเข้มแข็งและเชี่ยวชาญในการวิจัย
  • หลักสูตรต่างๆมีการพัฒนาโดยการปรึกษาใกล้ชิดกับผู้นำในอุตสาหกรรม