มี 14 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากLa Trobe University

australia

22165

100

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

Bachelor of Civil Engineering (Honours)

เข้าชม87ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019, 2 มีนาคม 2020

A$34,000.00 (743,709 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering Honours (Industrial)

เข้าชม262ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019, 2 มีนาคม 2020

A$35,000.00 (765,583 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Nanotechnology

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019, 2 มีนาคม 2020

A$35,800.00 (783,082 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Nanotechnology

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019, 2 มีนาคม 2020

A$35,800.00 (783,082 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Electronic Engineering

เข้าชม36ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019, 2 มีนาคม 2020

A$37,000.00 (809,331 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Electronic Engineering

เข้าชม30ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019, 2 มีนาคม 2020

A$36,800.00 (804,956 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering (By Research)

เข้าชม161ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กรกฎาคม 2019, 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019, 2 มีนาคม 2020

A$37,600.00 (822,455 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering (Civil)

เข้าชม93ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019, 2 มีนาคม 2020

A$35,600.00 (778,707 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering (Manufacturing)

เข้าชม26ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019, 2 มีนาคม 2020

A$35,600.00 (778,707 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering Management

เข้าชม53ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019, 2 มีนาคม 2020

A$36,600.00 (800,581 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Nanotechnology

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019, 2 มีนาคม 2020

A$36,600.00 (800,581 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Technology Management (By Research)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กรกฎาคม 2019, 29 กรกฎาคม 2019, 4 พฤศจิกายน 2019, 2 มีนาคม 2020

A$37,600.00 (822,455 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ที่ La Trobe นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรมและเริ่มต้นสร้างเครือข่ายมือแบบอาชีพ ในระหว่างการศึกษาด้านไอที, ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และวิศวกรรม

  • พื้นที่การสอนที่พร้อมใช้งานและมีชีวิตชีวา และศูนย์การวิจัย
  • 6 เดือนกับประสบการณ์ด้านวิศวกรรมในโลกแห่งความจริง
  • เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมอย่างเข้มแข็งและเชี่ยวชาญในการวิจัย
  • หลักสูตรต่างๆมีการพัฒนาโดยการปรึกษาใกล้ชิดกับผู้นำในอุตสาหกรรม