มี 3 หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ระดับจากLa Trobe University

australia

8895

64

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

Bachelor of Dental Science (Honours)

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

เริ่มเรียน - To be confirmed

A$70,000.00 (฿ 1,560,174) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Oral Health Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2.5 YEARS (ACCELERATED) (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

เริ่มเรียน - To be confirmed

A$38,800.00 (฿ 864,782) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Oral Health Science

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2.5 YEARS (ACCELERATED) (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

เริ่มเรียน - To be confirmed

A$38,800.00 (฿ 864,782) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย La Trobe มีความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีเยี่ยมกับโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพชั้นยอดของรัฐ Victoria หลายแห่งเพื่อการฝึกงานของนักศึกษา

  • ประสบการณ์ภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษา
  • การฝึกงานที่น่าสนใจ
  • คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูง
  • หลักสูตรแลกเปลี่ยนในต่างประเทศหนึ่งภาคเรียน