มี 9 หลักสูตรการพยาบาลระดับจากLa Trobe University

australia

9924

63

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

Bachelor of Nursing (Enrolled Nurse)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

เริ่มเรียน - To be confirmed

A$37,800.00 (฿ 817,856) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Nursing (Graduate Entry)

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$37,800.00 (฿ 817,856) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Nursing (Pre-registration)

เข้าชม70ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$37,800.00 (฿ 817,856) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Nursing/Bachelor of Psychological Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

เริ่มเรียน - To be confirmed

A$38,800.00 (฿ 839,492) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Nursing (Professional Doctorate)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 YEARS FULL TIME (4 YEARS MAXIMUM) (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$38,800.00 (฿ 839,492) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Nursing (Professional Doctorate)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 YEARS FULL TIME (4 YEARS MAXIMUM) (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$38,800.00 (฿ 839,492) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Public Health (Professional Doctorate)

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 YEARS FULL-TIME (4 YEARS MAXIMUM) (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$43,000.00 (฿ 930,365) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Nursing Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$38,200.00 (฿ 826,510) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Nursing Science

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$38,200.00 (฿ 826,510) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย La Trobe มีความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีเยี่ยมกับโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพชั้นยอดของรัฐ Victoria หลายแห่งเพื่อการฝึกงานของนักศึกษา

  • ประสบการณ์ภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษา
  • การฝึกงานที่น่าสนใจ
  • คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูง
  • หลักสูตรแลกเปลี่ยนในต่างประเทศหนึ่งภาคเรียน