มี 19 หลักสูตรกฎหมายระดับจากLa Trobe University

australia

19677

95

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

Bachelor of Arts in Crime, Justice and Legal Studies

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$29,800.00 (610,736 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Commerce / Bachelor of Laws

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$37,400.00 (766,494 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Criminology / Bachelor of Laws

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$37,400.00 (766,494 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Laws (Graduate Entry)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$37,400.00 (766,494 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Laws (Undergraduate Entry)

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$37,400.00 (766,494 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Laws / Bachelor of Arts

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$38,600.00 (791,088 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Laws / Bachelor of Biomedicine

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$38,600.00 (791,088 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Laws / Bachelor of International Relations

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$38,600.00 (791,088 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Laws / Bachelor of Media and Communication

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$40,000.00 (819,780 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Laws / Bachelor of Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$42,000.00 (860,769 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Laws / Bachelor of Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$42,000.00 (860,769 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Laws / Bachelor of Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$42,000.00 (860,769 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

นักศึกษาของคณะวิชากฎหมาย La Trobe จะได้รับมุมมองแนวคิดอันเป็นสากล, ได้รับประโยชน์จากนโยบายที่เปิดกว้างและได้รับประสบการณ์การเรียนภาคปฏิบัติ

  • การวิจัยที่ได้มาตรฐานโลกในสาขากฎหมายและนิติกรรมศึกษา
  • มีโอกาสการเรียนรู้จากประสบการณ์อันหลากหลาย
  • มีการส่งเสริมการวิจัยกฎหมายสังคมและสหวิทยาการอย่างต่อเนื่อง
  • คณาจารย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญระดับโลก