มี 10 หลักสูตรสื่อระดับจากLa Trobe University

australia

9991

66

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

Bachelor of Arts in Media and Performance

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$29,800.00 (644,765 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in Screen

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$29,800.00 (644,765 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Laws/Bachelor of Media and Communication

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$40,000.00 (865,456 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Media and Communication

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$32,800.00 (709,674 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate of Strategic Communication

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 6 MONTHS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Communication (Journalism Innovation)

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 YEAR (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$31,400.00 (679,383 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma of Strategic Communication

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 YEAR (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

เริ่มเรียน - To be confirmed

A$31,400.00 (679,383 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Communication (Journalism Innovation)

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$31,400.00 (679,383 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Digital Marketing Communications

เข้าชม54ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 2 พฤศจิกายน 2020

A$37,400.00 (809,201 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Strategic Communication

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - NON-COGNATE: 2 YEARS FULL TIME; COGNATE: 1.5 YEARS FULL TIME (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

เริ่มเรียน - To be confirmed

A$31,400.00 (679,383 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

หลักสูตรปริญญาของมหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์ในการทำงานจริงให้นักศึกษาผ่านโครงการฝึกงานและทดลองทำงาน

  • นักเรียนที่ La Trobe จะมีโอกาสได้ศึกษาในต่างประเทศ
  • มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรปริญญาเฉพาะทางมากมาย
  • รายวิชาต่างๆ ออกแบบมาเพื่อท้าทายแนวคิดของนักศึกษา
  • นักเรียนจะได้ปรับรายวิชาที่ตนสนใจให้ตรงกับเป้าหมายอาชีพ