มี 2 หลักสูตรการควบคุมอาหารเพื่อสุขภาพระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากLa Trobe University

australia

19662

94

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

Master of Dietetic Practice

เข้าชม55ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$39,400.00 (825,406 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Dietetic Practice

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$39,400.00 (825,406 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย La Trobe มีความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีเยี่ยมกับโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพชั้นยอดของรัฐ Victoria หลายแห่งเพื่อการฝึกงานของนักศึกษา

  • ประสบการณ์ภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษา
  • การฝึกงานที่น่าสนใจ
  • คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูง
  • หลักสูตรแลกเปลี่ยนในต่างประเทศหนึ่งภาคเรียน