มี 19 หลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมระดับจากLa Trobe University

australia

19677

95

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

Bachelor of Early Childhood and Primary Education

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$31,600.00 (647,626 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Education (Primary)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$32,600.00 (668,121 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Education (Secondary)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$32,600.00 (668,121 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Educational Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$31,600.00 (647,626 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Outdoor Education

เข้าชม53ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$32,400.00 (664,022 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Outdoor Recreation Education

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$32,600.00 (668,121 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Business

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$32,400.00 (664,022 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Arts

เข้าชม44ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$29,800.00 (610,736 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Education (Professional Doctorate)

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$35,200.00 (721,406 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Education

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$31,400.00 (643,527 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Education (Research)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 29 มิถุนายน 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$34,000.00 (696,813 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Educational Leadership and Management

เข้าชม29ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$31,400.00 (643,527 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

หลักสูตรครุศาสตร์มีพื้นฐานการพัฒนาจากความหลากหลายในทำเลที่ตั้งและเจ้าหน้าที่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย La Trobe

  • มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรมากมายเพื่อการประกอบวิชาชีพครู
  • นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
  • นักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะที่สำคัญในสาขาการสอนของตนเอง
  • สามารถเลือกมุ่งเน้นด้านการสอนในห้องเรียนหรือการศึกษากลางแจ้ง