มี 4 หลักสูตรการเรียนเพื่อการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากLa Trobe University

australia

18520

93

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

Bachelor of Early Childhood and Primary Education

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$31,600.00 (661,277 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Education (Primary)

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$32,600.00 (682,204 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Education (Secondary)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$32,600.00 (682,204 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Educational Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$31,600.00 (661,277 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

หลักสูตรครุศาสตร์มีพื้นฐานการพัฒนาจากความหลากหลายในทำเลที่ตั้งและเจ้าหน้าที่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย La Trobe

  • มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรมากมายเพื่อการประกอบวิชาชีพครู
  • นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
  • นักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะที่สำคัญในสาขาการสอนของตนเอง
  • สามารถเลือกมุ่งเน้นด้านการสอนในห้องเรียนหรือการศึกษากลางแจ้ง