มี 2 หลักสูตรคำแนะนำด้านอาชีพระดับจากLa Trobe University

australia

19776

98

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

Diploma in Business

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$31,000.00 (649,431 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Arts

เข้าชม45ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$28,800.00 (603,343 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

หลักสูตรครุศาสตร์มีพื้นฐานการพัฒนาจากความหลากหลายในทำเลที่ตั้งและเจ้าหน้าที่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย La Trobe

  • มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรมากมายเพื่อการประกอบวิชาชีพครู
  • นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
  • นักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะที่สำคัญในสาขาการสอนของตนเอง
  • สามารถเลือกมุ่งเน้นด้านการสอนในห้องเรียนหรือการศึกษากลางแจ้ง