มี 2 หลักสูตรกายอุปกรณ์ (เทคโนโลยีทางการแพทย์)ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากLa Trobe University

australia

9796

63

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

Master of Clinical Prosthetics and Orthotics

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

เริ่มเรียน - To be confirmed

A$46,400.00 (฿ 1,011,478) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Clinical Prosthetics and Orthotics

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

เริ่มเรียน - To be confirmed

A$46,400.00 (฿ 1,011,478) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย La Trobe มีความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีเยี่ยมกับโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพชั้นยอดของรัฐ Victoria หลายแห่งเพื่อการฝึกงานของนักศึกษา

  • ประสบการณ์ภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษา
  • การฝึกงานที่น่าสนใจ
  • คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูง
  • หลักสูตรแลกเปลี่ยนในต่างประเทศหนึ่งภาคเรียน