มี 2 หลักสูตรอนามัยฟันระดับจากLa Trobe University

australia

18901

90

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

Bachelor of Oral Health Science

เข้าชม123ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2.5 YEARS AS ACCELERATED (3 YEARS EQUIVALENT)

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$37,000.00 (763,710 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Oral Health Science

เข้าชม30ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2.5 YEARS AS ACCELERATED (3 YEARS EQUIVALENT)

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$37,000.00 (763,710 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย La Trobe มีความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีเยี่ยมกับโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพชั้นยอดของรัฐ Victoria หลายแห่งเพื่อการฝึกงานของนักศึกษา

  • ประสบการณ์ภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษา
  • การฝึกงานที่น่าสนใจ
  • คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูง
  • หลักสูตรแลกเปลี่ยนในต่างประเทศหนึ่งภาคเรียน