มี 6 หลักสูตรการจัดการคุณภาพระดับจากMacquarie University

australia

5712

50

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Graduate Certificate of Laboratory Quality Analysis and Management

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$19,300.00 (400,633 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma of Laboratory Quality Analysis and Management

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$38,600.00 (801,267 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Laboratory Analysis, Quality and Management (1 Year Duration)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$39,800.00 (826,176 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Laboratory Analysis, Quality and Management (1.5 Years Duration)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$39,800.00 (826,176 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Laboratory Analysis, Quality and Management (2 Years Duration)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$39,800.00 (826,176 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Laboratory Quality Analysis and Management

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 YEAR - 2 YEARS DEPENDING ON RPL GRANTED

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

A$38,600.00 (801,267 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Macquarie มีการลงทุน 1 พันล้านเหรียญเพื่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานใหม่และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับนักศึกษา

  • มหาวิทยาลัยระดับท็อป 1% ของโลก
  • มีทุนการศึกษาที่มีมูลค่าสูงสุดในประเทศออสเตรเลีย
  • มีสิ่งอำนวยความสะดวกในวิทยาเขตที่ดีเยี่ยม
  • ตั้งอยู่ในเขตเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรเลีย