มี 13 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากMacquarie University

australia

5834

56

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Doctor of Medicine (4 years)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$71,000.00 (1,455,110 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Physiotherapy (3 years)

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

A$49,000.00 (1,004,231 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma of Business Psychology (1 year)

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$37,500.00 (768,544 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Chiropractic (2 years)

เข้าชม126ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$41,600.00 (852,571 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Chiropractic (3 years)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$41,600.00 (852,571 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Clinical Audiology (2 years)

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$49,000.00 (1,004,231 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Clinical Neuropsychology (2 years)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$36,000.00 (737,802 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Clinical Psychology (2 years)

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$36,000.00 (737,802 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Organisational Psychology (2 years)

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$36,000.00 (737,802 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Public Health (1.5 years)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$33,000.00 (676,319 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Public Health (2 years)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$33,000.00 (676,319 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Speech and Language Pathology (2 years)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$49,000.00 (1,004,231 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Macquarie มีการลงทุน 1 พันล้านเหรียญเพื่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานใหม่และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับนักศึกษา

  • มหาวิทยาลัยระดับท็อป 1% ของโลก
  • มีทุนการศึกษาที่มีมูลค่าสูงสุดในประเทศออสเตรเลีย
  • มีสิ่งอำนวยความสะดวกในวิทยาเขตที่ดีเยี่ยม
  • ตั้งอยู่ในเขตเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรเลีย