มี 28 หลักสูตรการเมืองระดับจากMacquarie University

australia

5866

48

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Counter Terrorism (1 year)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

A$36,000.00 (722,149 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Counter Terrorism (1.5 years)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

A$36,000.00 (722,149 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Counter Terrorism and Master of Criminology (2 years)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

A$36,000.00 (722,149 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Counter Terrorism and Master of Cyber Security Analysis (2 years)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

A$36,000.00 (722,149 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Counter Terrorism and Master of Intelligence (2 years)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

A$36,000.00 (722,149 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Counter Terrorism and Master of International Relations (2 years)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

A$36,000.00 (722,149 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Counter Terrorism and Master of International Trade and Commerce Law (2 years)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

A$36,750.00 (737,194 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Counter Terrorism and Master of Laws (2 years)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

A$36,750.00 (737,194 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Counter Terrorism and Master of Public and Social Policy (2 years)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

A$34,250.00 (687,045 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Counter Terrorism and Master of Security and Strategic Studies (2 years)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

A$36,000.00 (722,149 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Criminology and Master of Public and Social Policy (2 years)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

A$34,250.00 (687,045 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Criminology and Master of Security and Strategic Studies (2 years)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

A$36,000.00 (722,149 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Macquarie มีการลงทุน 1 พันล้านเหรียญเพื่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานใหม่และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับนักศึกษา

  • มหาวิทยาลัยระดับท็อป 1% ของโลก
  • มีทุนการศึกษาที่มีมูลค่าสูงสุดในประเทศออสเตรเลีย
  • มีสิ่งอำนวยความสะดวกในวิทยาเขตที่ดีเยี่ยม
  • ตั้งอยู่ในเขตเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรเลีย