มี 4 หลักสูตรภาษาศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากMonash University

australia

5335

29

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 75

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Doctor of Philosophy (PhD) (Translation Studies)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$34,700.00 (719,439 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Applied Linguistics

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 YEAR / 1.5 YEARS / 2 YEARS DEPENDING ON PRIOR QUALIFICATIONS

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$34,700.00 (719,439 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Interpreting and Master of Translation Studies (Double Degree)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$34,700.00 (719,439 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Interpreting and Translation Studies

เข้าชม47ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 OR 2 YEARS DEPENDING ON PRIOR QUALIFICATIONS

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$34,700.00 (719,439 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้