มี 8 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ระดับจากMurdoch University

australia

3381

22

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

Bachelor of Science (BSc) in Animal Health

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$33,459.00 (700,180 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (BSc) in Veterinary Biology plus Doctor of Veterinary Medicine (DVM)

เข้าชม46ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$33,459.00 (700,180 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Philosophy (MPhil) in Veterinary and Life Science (By Research)

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$33,960.00 (710,664 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Veterinary and Life Science (Research Master with Training)

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$33,960.00 (710,664 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Veterinary Studies (Conservation Medicine)

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$36,205.00 (757,644 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Veterinary Studies (Veterinary Surveillance)

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$49,065.00 (1,026,759 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Veterinary and Life Science

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$33,960.00 (710,664 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Veterinary Medical Science (DVetMedSc)

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$33,960.00 (710,664 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Murdoch ได้รับการจัดอันดับการจ้างงานบัณฑิตระดับปริญญาตรีสูงที่สุดในประเทศออสเตรเลีย จาก Graduate Outcomes Survey ค.ศ. 2018

  • นักศึกษามากกว่า 23,000 คนจากกว่า 90 ประเทศ
  • มีวิทยาเขตใน WA (3 แห่ง), ดูไบ และสิงค์โปร
  • มุ่งเน้นการวิจัยและมุมมองด้านอุตสาหกรรม
  • ชั้นเรียนขนาดเล็กเพื่อการศึกษาตัวต่อตัว