มี 17 หลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมระดับจากMurdoch University

australia

3161

25

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

Bachelor of Education (BEd) in Early Childhood and Primary Teaching

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$26,966.00 (559,089 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Education (BEd) in Primary, 1-10 Health and Physical Education

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$26,966.00 (559,089 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Education (EdD)

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$27,960.00 (579,697 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts (Research Master with Training)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$30,240.00 (626,969 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Business and Governance (Research Master with Training)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$30,240.00 (626,969 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Education (MEd) (Coursework)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Education (Research Master with Training)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$27,960.00 (579,697 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Education by Research (MEd(Res))

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$27,960.00 (579,697 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Law (Research Master with Training)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$30,240.00 (626,969 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Philosophy (MPhil) in Education (By Research)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$27,960.00 (579,697 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Psychology and Exercise Science (Research Master with Training)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$31,560.00 (654,337 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Teaching (Primary) (MTeachPrim)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.75 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Murdoch ได้รับการจัดอันดับการจ้างงานบัณฑิตระดับปริญญาตรีสูงที่สุดในประเทศออสเตรเลีย จาก Graduate Outcomes Survey ค.ศ. 2018

  • นักศึกษามากกว่า 23,000 คนจากกว่า 90 ประเทศ
  • มีวิทยาเขตใน WA (3 แห่ง), ดูไบ และสิงค์โปร
  • มุ่งเน้นการวิจัยและมุมมองด้านอุตสาหกรรม
  • ชั้นเรียนขนาดเล็กเพื่อการศึกษาตัวต่อตัว