มี 16 หลักสูตรจิตวิทยาระดับจากMurdoch University

null

3196

22

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

Bachelor of Arts (BA) in Psychology

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$31,460.00 (649,360 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Criminology (BCrim) plus Bachelor of Arts (BA) in Psychology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$31,460.00 (649,360 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Laws (LLB) plus Bachelor of Arts (BA) in Psychology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$31,460.00 (649,360 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Laws (LLB) plus Bachelor of Science (BSc) in Psychology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$31,460.00 (649,360 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (BSc) in Psychology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$31,460.00 (649,360 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Sport and Exercise Science (BSportExSc) plus Bachelor of Science (BSc) in Psychology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$33,459.00 (690,621 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Psychology (DPsych) in Clinical Psychology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$31,560.00 (651,424 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Psychology (DPsych) in Organisational Psychology

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$31,560.00 (651,424 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Consultancy Psychology (GradDipConsultPsych)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$32,335.00 (667,420 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Psychology (GradDipPsych)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$32,335.00 (667,420 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Applied Psychology (MAppPsych) (Clinical Psychology)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$32,335.00 (667,420 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Applied Psychology (MAppPsych) and Doctor of Philosophy (PhD)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Murdoch ได้รับการจัดอันดับการจ้างงานบัณฑิตระดับปริญญาตรีสูงที่สุดในประเทศออสเตรเลีย จาก Graduate Outcomes Survey ค.ศ. 2018

  • นักศึกษามากกว่า 23,000 คนจากกว่า 90 ประเทศ
  • มีวิทยาเขตใน WA (3 แห่ง), ดูไบ และสิงค์โปร
  • มุ่งเน้นการวิจัยและมุมมองด้านอุตสาหกรรม
  • ชั้นเรียนขนาดเล็กเพื่อการศึกษาตัวต่อตัว