มี 9 หลักสูตรการเรียนเพื่อการศึกษาระดับจากMurdoch University

null

3204

23

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

Bachelor of Education (BEd) in Early Childhood and Primary Teaching

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$26,966.00 (556,600 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Education (BEd) in Primary Teaching

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$26,966.00 (556,600 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Education (EdD)

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$27,960.00 (577,117 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Education (GradDipEd) (Tertiary and Workplace)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$28,339.00 (584,940 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Education (MEd) (Coursework)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Education (Research Master with Training)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$27,960.00 (577,117 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Education by Research (MEd(Res))

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$27,960.00 (577,117 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Philosophy (MPhil) in Education (By Research)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$27,960.00 (577,117 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Education

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$27,960.00 (577,117 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Murdoch ได้รับการจัดอันดับการจ้างงานบัณฑิตระดับปริญญาตรีสูงที่สุดในประเทศออสเตรเลีย จาก Graduate Outcomes Survey ค.ศ. 2018

  • นักศึกษามากกว่า 23,000 คนจากกว่า 90 ประเทศ
  • มีวิทยาเขตใน WA (3 แห่ง), ดูไบ และสิงค์โปร
  • มุ่งเน้นการวิจัยและมุมมองด้านอุตสาหกรรม
  • ชั้นเรียนขนาดเล็กเพื่อการศึกษาตัวต่อตัว