ทั้งหมดที่ RMIT University (Royal Melbourne Institute of Technology University) ออสเตรเลีย

null

8352

119

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 351

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Diploma of Computer Systems Engineering - UEE60411

เข้าชม20ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$18,000.00 (373,648 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of International Business - 22279VIC

เข้าชม75ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$11,000.00 (228,340 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Screen and Media - CUA60615

เข้าชม18ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$22,000.00 (456,680 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate Degree in Applied Science

เข้าชม4ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$29,760.00 (617,764 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate Degree in Aviation (Professional Pilots)

เข้าชม37ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$67,200.00 (1,394,951 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate Degree in Business

เข้าชม9ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$28,800.00 (597,836 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate Degree in Design (Furniture)

เข้าชม27ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$30,720.00 (637,692 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate Degree in Engineering Technology

เข้าชม38ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$30,720.00 (637,692 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate Degree in Fashion and Textile Merchandising

เข้าชม28ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$30,720.00 (637,692 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate Degree in Fashion Design and Technology

เข้าชม33ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$29,760.00 (617,764 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate Degree in Graphic Design

เข้าชม35ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$29,760.00 (617,764 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate Degree in Health Sciences

เข้าชม13ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$29,760.00 (617,764 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย RMIT ได้รับการจัดอันดับ 5-Star QS ranking สำหรับความยอดเยี่ยมด้านอุดมศึกษา

  • อยู่ในลำดับที่ 21 ของโลกในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่อายุน้อยกว่า 50 ป
  • หนึ่งใน 15 มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศออสเตรเลีย
  • มีอัตราการจ้างงานบัณฑิตอันดับที่ 8 ในประเทศออสเตรเลีย
  • พันธมิตรด้านอุตสาหกรรมมากกว่า 100 ประเทศ