ทั้งหมดที่ RMIT University (Royal Melbourne Institute of Technology University) ออสเตรเลีย

null

8819

113

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 351

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Diploma of Accounting - FNS60217

เข้าชม4ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 6 กรกฎาคม 2020

A$20,500.00 (428,993 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Building Design (Architectural) - 22477VIC

เข้าชม5ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 6 กรกฎาคม 2020

A$25,625.00 (536,242 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Computer Systems Engineering - UEE60411

เข้าชม25ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 6 กรกฎาคม 2020

A$18,000.00 (376,677 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Electronics and Communications Engineering - UEE60211

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

A$18,000.00 (376,677 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Engineering (Mechanical) - MEM60112

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 6 กรกฎาคม 2020

A$18,000.00 (376,677 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Engineering Technology (Civil Engineering Design) - 22479VIC

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 6 กรกฎาคม 2020

A$18,000.00 (376,677 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Engineering Technology (Electrical) - UEE62111

เข้าชม6ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 6 กรกฎาคม 2020

A$18,000.00 (376,677 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of International Business - 22279VIC

เข้าชม73ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 6 กรกฎาคม 2020

A$11,000.00 (230,192 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Interpreting (LOTE-English) - PSP60916

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 6 กรกฎาคม 2020

A$12,750.00 (266,813 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Translating - PSP60816

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

A$9,500.00 (198,802 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate Degree in Applied Science

เข้าชม6ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

A$29,760.00 (622,773 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate Degree in Aviation (Professional Pilots)

เข้าชม36ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 6 กรกฎาคม 2020

A$67,200.00 (1,406,261 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย RMIT ได้รับการจัดอันดับ 5-Star QS ranking สำหรับความยอดเยี่ยมด้านอุดมศึกษา

  • อยู่ในลำดับที่ 21 ของโลกในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่อายุน้อยกว่า 50 ป
  • หนึ่งใน 15 มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศออสเตรเลีย
  • มีอัตราการจ้างงานบัณฑิตอันดับที่ 8 ในประเทศออสเตรเลีย
  • พันธมิตรด้านอุตสาหกรรมมากกว่า 100 ประเทศ