มี 6 หลักสูตรการขนส่งและโลจิสติกระดับจากRMIT University (Royal Melbourne Institute of Technology University)

australia

8558

123

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Business (Logistics and Supply Chain Management)

เข้าชม83ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$34,560.00 (725,788 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business (Logistics and Supply Chain Management) (Applied)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$34,560.00 (725,788 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Supply Chain and Logistics Management

เข้าชม34ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$19,200.00 (403,215 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Business (Supply Chain & Logistics)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$30,720.00 (645,145 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Supply Chain and Logistics Management

เข้าชม38ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$38,400.00 (806,431 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

PhD (Supply Chain & Logistics)

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3-4 YEARS

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$34,560.00 (725,788 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย RMIT ได้รับการจัดอันดับ 5-Star QS ranking สำหรับความยอดเยี่ยมด้านอุดมศึกษา

  • อยู่ในลำดับที่ 21 ของโลกในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่อายุน้อยกว่า 50 ป
  • หนึ่งใน 15 มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศออสเตรเลีย
  • มีอัตราการจ้างงานบัณฑิตอันดับที่ 8 ในประเทศออสเตรเลีย
  • พันธมิตรด้านอุตสาหกรรมมากกว่า 100 ประเทศ