มี 12 หลักสูตรการตลาดระดับจากRMIT University (Royal Melbourne Institute of Technology University)

australia

8329

80

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 351

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Associate Degree in Fashion and Textile Merchandising

เข้าชม17ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020

A$30,720.00 (656,090 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business (Marketing)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$34,560.00 (738,101 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business (Marketing) (Applied)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$34,560.00 (738,101 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Communication (Advertising)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$31,680.00 (676,593 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Communication (Public Relations)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$31,680.00 (676,593 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Finance and Marketing

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3-4 YEARS

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$34,560.00 (738,101 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in Marketing

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$19,200.00 (410,056 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Advertising

เข้าชม39ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$31,680.00 (676,593 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Business (Economics, Finance and Marketing)

เข้าชม35ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$30,720.00 (656,090 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Marketing

เข้าชม32ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - PART-TIME 2 YEARS INTENSIVE

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020, กันยายน 2020, ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Online Graduate Certificate in Customer Success Management

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - PART-TIME 1 YEAR OR 6 MONTHS ACCELERATED

เริ่มเรียน - 5 ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Online Graduate Certificate of Product Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - PART-TIME 1 YEAR OR 6 MONTHS ACCELERATED

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020, 5 ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้